Nagrodę główną  w konkursie „Eco-Miasto” – za „Gospodarkę odpadami” – odebrał dziś w Warszawie burmistrz Adam Pawlicki. Jarocin został doceniony za inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury do przetwarzania odpadów komunalnych. Szczególną uwagę zwrócono na pozyskiwanie biogazu z odpadów biodegradowalnych i wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu gospodarki odpadami.

„ECO-MIASTO” – to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Pierwsza edycja konkursu Eco-Miasto odbyła się w 2013 roku, kiedy to spośród kilkunastu nadesłanych formularzy wyłoniono sześć gmin, wyróżnionych w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Odtąd konkurs organizowany był co roku.

Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostają dwie nagrody – jedna jest przeznaczona dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys., a drugą otrzyma miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. W dotychczasowych edycjach konkursu ECO-MIASTO wzięło udział blisko 100 miast.

Tradycją projektu ECO-MIASTO jest konferencja wieńcząca konkurs, stanowiąca platformę wymiany doświadczeń między przedstawicielami polskich i zagranicznych samorządów, ekspertów ochrony środowiska oraz specjalistów ds. innowacyjnych technologii. W pierwszym dniu, debaty będą dotyczyć roli samorządowców i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. W tym roku odbyła się ona w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Gmina Jarocin otrzymała nagrodę główną w kategorii „Gospodarka odpadami”. Odebrał ją burmistrz – Adam Pawlicki. Jarocin został doceniony za inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury do przetwarzania odpadów komunalnych. Szczególną uwagę zwrócono na pozyskiwanie biogazu z odpadów biodegradowalnych i wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu gospodarki odpadami.

Jestem niezmiernie zaszczycony nagrodą, która jest efektem współpracy dwudziestu samorządów, których gmina Jarocin jest liderem – mówił po odebraniu nagrody burmistrz Jarocina – Adam Pawlicki. – Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, nasza gmina obsługuje obszar znacznie większy niż nasze miasto, które liczy 25 tys. mieszkańców, jest to bowiem 300-tysięczna aglomeracja, od granicy Poznania, aż po granice Kalisza. Nie byłoby naszego sukcesu nie tylko bez współpracy między samorządami, ale i bez współpracy z rządem, szczególnie Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I ta współpraca nadal jest potrzebna, co wielokrotnie jest – i wciąż powinno być – podkreślane” – dodał burmistrz Jarocina.

Nagrody wręczali: Frederic Billet, Ambasador Francji w Polsce, Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz przedstawiciele partnerów strategicznych projektu – Renault Polska, Ceetrus, BNP Paribas oraz Fundacji Veolia.

Źródło: www.jarocin.pl