„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 31 000 Mg oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 9 000 Mg”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/20/2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c586338f-513f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl