Bezpieczeństwo pracowników i minimalizowanie czynników niebezpiecznych jest dla nas kwestią priorytetową – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Spółka zakupiła 3 detektory gazu, które zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lub zatrucia gazem. 

Widoczny w ostatnich latach dynamiczny rozwój ZGO-WCR jest wynikiem stosowania nowoczesnych technologii. Innowacyjne rozwiązania praktykowane są także przy zakupie urządzeń, które mają dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Na realizację tego celu ZGO-WCR pozyskało dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pierwsza część dofinansowania została przeznaczona na zakup 3 detektorów gazu typu: Drager X-am 5600 z akcesoriami. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tych strefach zakładu, w których istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. Detektory zainstalowane zostaną także w miejscach, gdzie mogą pojawić się niebezpieczne gazy, grożące zatruciem (jak np. metan, siarkowodór, amoniak, dwutlenek węgla itp.). Nowoczesne urządzenia sprawią, że pracownicy będą mogli szybko zareagować w przypadku ewentualnego zagrożenia, a poprzez to  zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru czy zatrucia gazem.