Kolejne instalacje fotowoltaiczne już wkrótce pojawią się na dachach budynków ZGO Sp. z o. o.  w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. W ramach inwestycji zamontowane zostaną panele słoneczne o łącznej mocy ponad 300 kWp. Dnia 21.05.2021 odbyło się oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą.

Pierwsze zadanie obejmuje zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocyminimalnej 262 kWp. Wartość zadania opiewa na blisko 719 tys. zł. W ramach drugej inwestycji, o wartości 245 tys. zł., powstanie instalacja  fotowoltaiczna o mocy minimalnej 40 kWp wraz z magazynem energii o pojemności min 50 kW.

Obie inwestycje realizowane będą przez firmę EKO POWER ENERGIA Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejsze oferty w ramach ogłoszonych przetargów. Zadania będą współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przypominamy, że dziś na obiektach ZGO-WCR znajduje się 1331 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 425 kW, a zakład jest już samowystarczalny energetycznie.