Miło nam poinformować, że została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na  realizację Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu  w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wysokość dofinansowania  38 484 556,44  zł.

W ramach realizacji inwestycji “Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”  zostanie  rozbudowana instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji oraz kompostownia odpadów wraz z  placami  kompostowymi. Wybudowany  zostanie drugi fermentera do przetwarzania odpadów biodegradowalnych,  powstaną nowe  placu do przerobu odpadów budowlanych, zostanie zmodernizowana  oraz rozbudowana stacja transformatorowa, powstanie nowy agregat kogeneracyjny. Rozbudowana zostanie  także podczyszczalnia ścieków oraz wybudowana zostanie nowa waga najazdowa, zwiększy się także flota pojazdów.