Zbieraj surowce wtóre, narysuj jak segregujesz odpady i weź udział w konkursach zorganizowanych przez gminę Jarocin. Do dobycia atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy uczniów szkół z terenu gminy Jarocin do udziału w dwóch konkursach ekologicznych. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny pod hasłem „Kto Gminę Jarocin szanuje, ten odpady segreguje”. W jego ramach uczestnicy wykonują pracę plastyczną, której tematem jest segregacja odpadów. Prace plastyczne w formacie A4 lub A3 mogą być wykonane dowolną techniką, ale nie mogą zawierać elementów trójwymiarowych. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin zgłaszania prac mija 4 czerwca. Nagrodami w konkursie będą atrakcyjne gadżety elektroniczne, sprzęt RTV, audio. Ponadto z 13 najlepszych prac zostanie stworzony kalendarz ścienny, propagujący segregację odpadów.

Drugi konkurs, pod hasłem „Poszukiwacze zaginionych odpadów”, polega na zbieraniu surowców wtórnych tj. plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek i zużytych baterii. W tej rywalizacji nagrody otrzymają najlepsi w kategoriach: najlepsza klasa i najlepsza szkoła. O zwycięstwie zdecyduje masa zebranych surowców wtórnych przypadająca na jednego ucznia. Dodatkowo po zakończeniu konkursu organizatorzy przekażą pieniądze na dowolny, wskazany w przez danego uczestnika, cel charytatywny. Każdy zebrany kilogram puszek lub nakrętek to 1 zł.

– Mamy nadzieję, że poprzez te konkursy dzieci oraz młodzież będą kształtować oraz rozwijać swoją świadomość ekologiczną, a także poszerzać wiedzę z zakresu odzysku surowców wtórnych. Chcielibyśmy, aby konkursy promujące segregację odpadów na terenie Gminy Jarocin zmotywowały młodych pasjonatów ekologii do rzetelnej segregacji odpadów w domach i szkołach oraz propagowały ekologiczny styl życia – podkreśla Weronika Banszak, kierownik referatu ochrony środowiska.

Organizatorem konkursów jest gmina Jarocin przy współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. i ZGO-NOVA Sp. z o.o. w Jarocinie.

Regulaminy konkursów oraz deklaracje uczestnictwa dostępne tutaj.

Dodatkowych informacji udzielają:

Agnieszka Kajdan

Urząd Miejski w Jarocinie

Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

tel. 62 749 95 60

e-mail: agnieszka.kajdan@jarocin.pl

Michalina Gruszczyńska-Minta

Urząd Miejski w Jarocinie

Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin

tel. 62 749 95 57

e-mail: michalina.minta@jarocin.pl