Dziś, w siedzibie spółki ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu odbył się briefing prasowy związany z rozbudową instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na terenie spółki. Produkowana energia będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadwyżka odsprzedawana do sieci.

Zarząd Spółki ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu po raz kolejny zrealizował inwestycję mającą na celu poprawę efektywności energetycznej spółki oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. W połowie maja 2019 roku została rozbudowana instalacja paneli fotowoltaicznych znajdujących się dachu starej siedziby ZGO (obecnie siedziba ZGO NOVA). Rozbudowa polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,66 kWp z nową instalacją o mocy 20,13 kWp. Po rozbudowie instalacja osiągnęła moc 29,79 kWp i składa się ze 108 paneli, w tym 42 paneli polikrystalicznych o mocy 230 Wp każdy, oraz 66 paneli monokrystalicznych o mocy 305 Wp każdy. Średnioroczna produkcja będzie wynosić ok. 30 MWh. Produkowana energia będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadwyżka odsprzedawana do sieci, za co ZGO będzie otrzymywać zapłatę. Coroczne zużycie energii elektrycznej przez budynki biurowe oraz sortownie na starym ZGO (obecnie ZGO NOVA) wynosi ok. 65 MWh tak, więc produkując 30 MWh rocznie z paneli fotowoltaicznych będziemy w bardzo dużym stopniu pokrywali zużycie zakładu energią ze słońca. Wykonawcą całego zadania była lokalna firma Eko Power Sylwester Łukasik z Zakrzewa. Jak zapowiada Zarząd Spółki nie jest to koniec inwestowania w odnawialne źródła energii.
W marcu 2019 został złożony wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o pożyczkę na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 65 kWp na budynkach garażowych ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 13 czerwca 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył wnioski w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza. ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu spełnienia warunki dofinansowania w ramach programu i kwalifikuje się do dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie poprzez budowę paneli fotowoltaicznych.”

Dofinansowanie przyznawane jest w formie pożyczki na zasadach preferencyjnych z możliwością 15% umorzenia wartości inwestycji.  Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie posiadała moc około 65kWp i powstanie w 2019 roku, a jej wartość to około 300 000,00zł netto