Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg

Ogłoszenie nr 2019/S 109-265739 z dnia 2019-06-07 r.