Z początkiem przyszłego roku rozszerzona, o popioły, zostanie selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Jarocin. W najbliższym czasie, a konkretnie między 26 listopada a 9 grudnia, Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie dostarczy mieszkańcom pojemniki na popiół.

Pojemniki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 20:00, natomiast w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00. W przypadku nieobecności mieszkańców podczas próby dostarczenia pojemnika, pracownik spółki ZGO pozostawi ulotkę informacyjną. Osoby, dostarczające pojemniki, będą posiadały specjalne identyfikatory.

Chęć selektywnej zbiórki popiołu i posiadania bezpłatnego pojemnika można zgłaszać pod numerem telefonu 62 747 24 56 wew. 100/114 lub mailowo: segregacja@zgojarocin.pl.