Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do selektywnej zbiórki popiołów

Numer ogłoszenia: 339464 – 2016