„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

Identyfikator postępowania: 16b0ac97-9c68-401c-be7b-786800462440

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ZGO/ZP/26/2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/16b0ac97-9c68-401c-be7b-786800462440

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl