„Dostawa bloczków betonowych wraz z ułożeniem boksów magazynowych”

Identyfikator postępowania: 42857ac8-808b-467e-bc51-e32fe3c044bb

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ZGO/ZP/25/2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42857ac8-808b-467e-bc51-e32fe3c044bb

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl