„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

Ogłoszenie nr 761041-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/29/2020

Dostawa

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2020
Informacja z otwarcia ofert 10.12.2020
Ogłoszenie o zamówieniu 02.12.2020
SIWZ Tom I - IDW 02.12.2020
SIWZ Tom II - Wzór umowy 02.12.2020