Jarocin: Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – waga najazdowa z zadaszeniem.

Ogłoszenie o zamówieniu: 2018/S 118-267194
Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane

Informacja (05.07.2018 r.):

„Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść zmienionego ogłoszenia o zamówieniu zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.