1 maja został wprowadzony nowy cennik opłat za usługi świadczone przez ZGO sp. z o.o. – WCR. Ceny ustalone w nowym cenniku są najtańsze dla gmin i firm z terenu Jarocińskiego Porozumienia Międzygminnego.

Wyższe opłaty za zagospodarowanie odpadów na instalacji komunalnej zapłacą kontrahenci spoza terenu Porozumienia. Cennik różnicuje też stawki opłat m.in. w zakresie poprawnie posegregowanych odpadów komunalnych oraz czystości danej frakcji. – Gminy lub firmy mogą zapłacić więcej, gdy odpady są źle posegregowane, albo gdy nie przywożą do instalacji komunalnej całego strumienia odpadów, wytwarzanego na terenie danej gminy – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO-WCR.

Jak informuje zarząd spółki, podwyżka jest spowodowana m.in. zwiększonymi cenami za zagospodarowanie preRDF-u, wzrostem ponoszonej przez spółkę opłaty marszałkowskiej oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo wpływ miały także duże wahania cen na rynku sprzedaży makulatury oraz surowców wtórnych. Nie bez znaczenia jest także pandemia koronawirusa, która wymusiła na zarządzie podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa, co wiąże się ze wzrostem kosztów ponoszonych na instalacji. Podjęte środki bezpieczeństwa  oraz wprowadzone procedury pozwalają na funkcjonowanie instalacji w takim zakresie, żeby żaden z kontrahentów nie odczuł negatywnych skutków dla siebie i mógł funkcjonować, tak jak dotychczas.

Wycena ok. 100 pozycji kodów odpadów podana została do publicznej wiadomości. Każdy może się z nią zapoznać na stronie internetowej instalacji komunalnej.

Nawet po podwyżce wprowadzonej od 1 maja 2020 r., ceny na instalacji komunalnej w Witaszyczkach należą do jednych z najniższych w Wielkopolsce.