„Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.”

Ogłoszenie nr 536881-N-2020 z dnia 2020-05-05 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/6/2020

Usługi

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.05.2020
Informacja z otwarcia ofert 12.05.2020
Ogłoszenie o zamówieniu 05.05.2020
SIWZ Tom I - IDW 05.05.2020
SIWZ Tom II - Wzór umowy 05.05.2020
Formularz ofertowy 05.05.2020