Branża gospodarki odpadami opiera się przede wszystkim na wzajemnej współpracy między instalacjami.

W środę  gościliśmy na terenie naszego zakładu kolegów z podobnej do naszej instalacji ZZO Marszów.

Wizyta miała na celu wymianę bezcennych doświadczeń związanych z pracą w instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów.

Oprócz zwiedzania instalacji, w tematycznych podgrupach analizowaliśmy nowości i problemy branży odpadowej.

Przed naszą branżą stoją coraz to nowe wyzwania, dlatego ważne jest, aby wspólnie dążyć do jednego celu.