Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu gościł strażaków z KP PSP Jarocin.

Celem ich wizyty było zapoznanie się z terenem zakładu oraz miejscami potencjalnie narażonymi na zagrożenie pożarowe lub awarię.

Do ZGO-WCR wybrały się trzy grupy strażaków. W trakcie wizyt nasi goście zapoznali się m.in.: z wyposażeniem zakładowego wozu strażackiego, sprawdzili, gdzie mieści się wewnątrzzakładowy dystrybutor paliwowy, obejrzeli zmodernizowaną podczyszczalnię ścieków oraz przeszli przez nowo wybudowane place. Warto zaznaczyć, że takie wizyty są bardzo potrzebne na wypadek gdyby nastąpiła ewentualna awaria. Pomogłoby to w przeprowadzeniu sprawnej akcji ratowniczo-gaśniczej – strażacy znaliby rozmieszczenie poszczególnych elementów zakładu oraz hydrantów przeciwpożarowych.

r