W ubiegłym tygodniu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu odwiedziła delegacja z Gniezna.

Gośćmi spółki byli: wiceprezydent Gniezna – Jarosław Grobelny, prezes i technolog Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie sp. z o.o., prezes i technolog z firmy Urbis sp. z o.o. oraz prezes i technolog z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o.

Spotkanie było doskonałą okaz­ją do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania systemu i pracy jarocińskiego zakładu, w szczególności sposobu kompostowania odpadów biodegradowalnych, funkcjonowania biogazowni i procesu fermentacji.