W dniu wczorajszym na terenie „ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” odbyło się wyjazdowe posiedzenie  Rady Gminy  Gizałki.

Podczas spotkania zostały umówione najważniejsze zagadnienie dotyczące nowych wyzwań, jakie stoją przed Gminami w zakresie gospodarki odpadami. Radni Rady Gminy Gizałki zwiedzili także naszą instalacje mając okazje do poznania całego procesu zagospodarowania odpadów.