Zapraszamy do udziału w konkursie „Segregujemy BIO – odpady, bo takie mamy zasady!,” którego jesteśmy partnerem.

Celem konkursu ,,Segregujemy BIO – odpady, bo takie mamy zasady!” jest rozwój i podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, promocja działań proekologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i pogłębienia znajomości zasad segregacji odpadów. Konkurs sprzyja również kształtowaniu wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowaniu idei powtórnego wykorzystywania odpadów. Dzięki udziałowi w Konkursie uczestnicy przekonają się dlaczego warto segregować BIO – odpady oraz przeanalizują nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązujące na terenie naszej gminy od 01.07.2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin_konkurs_plastyczny 2.09.2019