Z nowym rokiem ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu planuje wzmocnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie zakładu. W planach spółki jest utworzenie Zakładowej Straży Pożarnej, na potrzeby której już zakupiony został lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Do zadań zakładowej straży pożarnej należeć będzie zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz rozpoznawanie zagrożeń pożarowych. Straż będzie organizowała i prowadziła akcje ratownicze zarówno w czasie pożarów, jak i klęsk żywiołowych  oraz przy likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Jednocześnie będzie też sprawowała nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie jarocińskiego zakładu. Jak informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu: – Na każdej zmianie będzie utworzona grupa przeszkolonych osób, która w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego, będzie odpowiedzialna za ochronę p.poż. zakładu i podjęcie ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakład wyposażony jest wzbiornik przeciwpożarowy o pojemności 1500 m3  tj. 1500 000 litrów i wewnętrzną sieć hydrantową zasilaną z  4 pompowym zestawem przeciwpożarowym.  Jednostka będzie też miała do dyspozycji lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Ford Transit z przeznaczeniem do transportu sprzętu przeciwpożarowego.Zakupione przez spółkę auto wyposażone jest w sprzęt niezbędny do ochrony osobistej: ubrania pożarnicze, aparaty ochrony dróg oddechowych oraz w pozostały sprzęt ratowniczy, taki jak butle powietrzne, czujniki bezruchu, węże, gaśnice i apteczka przemysłowa.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego kosztował 120 tys. zł.  Plus koszty wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. W przyszłości spółka planuje go doposażyć, m.in. o brakujący sprzęt medyczny.