„Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.”

Ogłoszenie nr 502248-N-2020 z dnia 2020-01-13 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/02/2020

Usługi

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 23.01.2020
Informacja z otwarcia ofert 20.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu 13.01.2020
SIWZ Tom I - IDW 13.01.2020
SIWZ Tom II - Wzór umowy 13.01.2020
Formularz ofertowy 13.01.2020