Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,  w łącznej ilości do 1600  Mg”

Numer ogłoszenia: ZGO/ZP/03/2017