Świadczenie usług prawnych na rzecz ZGO Sp. z o.o w Jarocinie. Usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Numer ogłoszenia: ZGO/ZP/03/2017