„ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032” to temat konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Podczas konferencji zostały omówione założenie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Dobre praktyki postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest zaprezentowali przedstawiciele Starosta Powiatowego w Gostyniu oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Prelekcje na temat metodyki  bezpiecznego składowania odpadów zawierających azbest zaprezentował przedstawiciel ZGO.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedstawicieli firm komunalnych, dyrektorów placówek oświatowych oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych.