W sobotę 5.10.2019 na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu odbyły się Ćwiczenia doskonalące Sił i Środków Straży Pożarnej.

 14 zastępów straży pożarnej z terenu Gminy Jarocin, członkowie obrony cywilnej oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego brało udział w  ćwiczeniach, jakie odbyły się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami.

Celem ćwiczeń było przetłaczanie wody na duże odległości wraz z podaniem prądów wody na palący się teren. W trakcie działań zbudowano 2 linie zasilające o łącznej długości 2x około 600 metrów, wraz z zbiornikami buforowymi, punktami podbicia ciśnienia oraz 4 linie gaśnicze.

Ćwiczeniom przyglądał się Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Tomasz Krawczyk, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej kpt. Rafał Regus, I Zastępca Burmistrza Jarocina Bartosz Walczak.

Po zakończeniu odbyło się podsumowanie wraz z wymianą dobrych praktyk, podczas którego jednostką rozdano zapasy maseczek przeciwpyłowych zakupionych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.