„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego
Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie

Ogłoszenie nr 653737-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.