„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/24/2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d33d9fd-7719-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl
Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zmiana treści SWZ 22.11.2023
Wyjaśnienia treści SWZ 22.11.2023
SWZ III 22.11.2023
Wyjaśnienia treści SWZ 22.11.2023
Załącznik 1 - zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia 22.11.2023