Zakończona została realizacja projektu noszącego nazwę „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania został złożony przez WCR w 2019 roku. Pozytywną decyzję o przyznaniu środków spółka otrzymała w 2021 roku.

– Rozbudowa zakładu jest dedykowana odpadom selektywnie zbieranym. Zmiany, które muszą następować w instalacjach komunalnych, takich jak WCR, są podyktowane zmieniającym się prawem w zakresie gospodarki odpadami. Rozbudowa zakładu umożliwiła dostosowanie funkcjonowania naszego zakładu do zmian w przepisach – Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu WCR. – Co więcej, możliwość przetwarzania odpadów biodegradowalnych ulegnie podwojeniu, a dzięki właściwościom odpadów biodegradowalnych, które nadają się do 100% przetworzenia, będziemy mogli wpłynąć na osiągane przez gminy wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

Rozbudowa obejmowała budowę placu do przetwarzania odpadów budowlanych, placu do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, drugiego fermentera przeznaczonego na bioodpady selektywnie zbierane oraz tunele kompostowe.

26 października odbyło się uroczyste otwarcie nowych część zakładu w obecności przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego, wykonawców inwestycji oraz prezesa WCR, Witosława Gibasiewicza i wiceprezesów spółki: Jarosława Warczygłowy i Michała Manowskiego. – Inwestycja nie byłaby możliwa bez współpracy nas wszystkich. To dzięki naszym wspólnym wysiłkom mamy jedną z najnowocześniejszych instalacji komunalnych w Polsce – podkreśla prezes zarządu, Witosław Gibasiewicz.

Tego samego dnia odbyła się również konferencja zorganizowana z okazji zakończenia rozbudowy. Prelegenci zaprezentowali nowinki dotyczące przetwarzania bioodpadów, a także samą inwestycję, jaka została zrealizowana w Wielkopolskim Centrum Recyklingu.