ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Mimo tego, przedsiębiorstwo ciągle poszukuje nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć efektywność zakładu. Przez ostatnie pół roku, jarocińska spółka realizowała kolejną inwestycję – modernizację sortowni odpadów, która umocniła przedsiębiorstwo w gronie liderów tego typu zakładów w naszym kraju.

Dzięki zmodernizowaniu sortowni odpadów, ZGO Sp. z o.o, – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie będzie teraz odzyskiwać 2-3 razy więcej surowca do ponownego wykorzystania niż do tej pory, co znacznie poprawi poziom recyklingu. Zakład przerabiał będzie ok. 3 tony więcej odpadów na godzinę, co miesięcznie przełoży się na wzrost o 1 250 ton. W konsekwencji roczna wydajność pracy sortowni wzrośnie o 15 000 ton, czyli o ok. 14%.

Efektem modernizacji będzie również umożliwienie efektywnego przetwarzania odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne. Instalacja ma teraz lepszą możliwość automatycznego rozdzielenia tworzyw 3D (odpady przestrzenne np. butelki, puszki), wydzielonych przez separator balistyczny z mieszaniny tworzyw sztucznych. To z kolei ma spowodować wzrost odzysku tworzyw sztucznych 3D oraz redukcji kosztów jednostkowych sortowania tego typu tworzyw. Mówiąc prościej: sortowane surowce będzie można podzielić na jeszcze bardziej szczegółowe rodzaje, np. opakowania PET będą wyodrębniane także z uwagi na kolor: biały, zielony, czy niebieski.

Wprowadzone zmiany wpłyną też na zwiększenie komfortu pracy i obsługi stanowisk. Teraz zakład będzie pracował na 3 zmiany, a zatrudnienie w nim znajdzie kolejnych 12 osób – obsada nowej 4 osobowej kabiny w systemie pracy trzyzmianowej. Dzięki rozmieszczeniu nowych ciągów technologicznych, poprzez zdublowanie ich umożliwi nam to pracę nawet w przypadku awarii.

Inwestycję, która kosztowała 10 mln zł  zrealizowała firma Eggersmann.