„Przewóz materiału rekultywacyjnego w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom na kwaterę składowiska w miejscowości Nadziejewo, Gm. Środa Wlkp.”

Ogłoszenie nr 626367-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/21/2019

Usługi

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 10.01.2020
Informacja z otwarcia ofert 08.01.2020
Ogłoszenie o zamówieniu 31.12.2019
SIWZ Tom I - IDW 31.12.2019
SIWZ Tom II - Wzór umowy 31.12.2019