Dane przedstawiane przez GUS nie pozostawiają złudzeń: z roku na rok Polacy generują coraz więcej odpadów. Nie inaczej jest w gminie Jarocin. Jednak ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu radzi sobie z ich przetwarzaniem bardzo dobrze, mocno stawiając na edukację i rozbudowując PSZOK.

Zapraszamy do lektury artykułu w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego

Selektywna zbiórka w Gminie Jarocin