W dniu 27.11 2019 roku podczas obrad Sesji Rady Miejskiej nr 23 w Jarocinie Radny Klubu Radnych Dialog i Zaufanie Jerzy Walczak,   przekazywał nieprawdziwe informacje na temat dostarczanych odpadów do naszej instalacji.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu  28.09.2020  Jerzego Walczak odczytał oświadczenie, w których wskazał, iż  przekazywane przez niego informacje na temat działalności naszej Spółki były  niezgodne z prawdą.

Treść oświadczenia poniżej.