ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu nie od dziś jest liderem w stosowaniu odważnych i innowacyjnych technologii. Jedną z nich jest inwestowanie w odnawialne źródła energii, dzięki którym zakład jest samowystarczalny energetycznie.  

Pierwsze decyzje o inwestowaniu w panele fotowoltaiczne zostały podjęte jeszcze przez byłego prezesa spółki – Mariusza Małynicza, a pierwsze z nich zostały założone na sortowni w starej części zakładu. Zauważając korzyści, jakie przynosi ten rodzaj energii, zarząd spółki postanowił kontynuować inwestowanie w fotowoltaikę. Realizacja ekologicznych zadań, takich jak inwestowanie w odnawialne źródła energii stała się możliwa, m.in. dzięki otrzymanym dofinansowaniom. W 2020 roku zakład stał się samowystarczalny energetycznie, a energią odzyskaną z paneli w 2021 rok można by zasilić działanie 1283 lodówek przez cały rok.  Jednak panele to nie jedyne źródło odnawialnej energii w jakie inwestuje zakład.
Drugim bardzo ważnym źródłem  jest biogaz, odzyskiwany z odpadów biodegradowalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki, którą realizują mieszkańcy. W 2021 roku z kogeneracji, ZGO-WCR wyprodukowało tyle energii, że pozwoliłaby ona na zasilenie w energię elektryczną 3885 płyt indukcyjnych.