Pod koniec 2021 roku Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie otrzymał Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez SGS Polska Sp. z o.o. Certification and Business Enhancement.

Niniejszy Certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego – kruszywa drobnego, kruszywa grubego oraz kruszywa o ciągłym uziarnieniu. – Jest to bardzo ważna informacja dla naszego zakładu, ponieważ już niedługo będziemy mogli wprowadzić kolejny produkt pochodzący z recyklingu do obrotu handlowego. Dzięki otrzymanemu certyfikatowi możemy uświadomić społeczeństwo, iż dbamy o jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów – zaznacza Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO-WCR.

SGS to światowy lider w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Firma jest uznawana za światowy wzorzec w dziedzinie jakości i rzetelności.