Przypominamy, że mieszkańcy mogą wyrzucać przeterminowane leki lub niezużyte ich resztki w ośmiu punktach na terenie gminy Jarocin. Do kosza można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Do pojemników nie można natomiast wrzucać np. termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek.

Przeterminowane leki są uznawane za odpady szczególnie groźne dla środowiska. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność. Akcja zbiórki przeterminowanych leków jest realizowana przez gminę Jaroicn. Jej celem jest zapobieganie niekontrolowanemu pozbywaniu się przeterminowanych i niepotrzebnych już lekarstw. Wrzucenie leków do pojemników gwarantuje, że zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska.

Białe pojemniki ze specjalnym oznaczeniem znajdziesz na parterze jarocińskiego magistratu (Al. Niepoldegłości 10), ale także w:

MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROCINIE – ul. Wrocławska 39

AQUAPARKU W JAROCINIE – ul. Sportowa 6

BIBILIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY JAROCIN, FILIA W WITASZYCACH – pawilon GS Al. Wolności 37

BIBILIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY JAROCIN, FILIA W GOLINIE – ul. Szkolna 32

HALI TARGOWEJ KASZTANOWA – ul. Kasztanowa 18

OŚRODKU ZDROWIA W MIESZKOWIE – ul. Dworcowa 22

RATUSZ NA RYNKU – Rynek 1 (wejście do Ratusza od strony fontanny)

Dodatkowo mieszkańcy mogą dostarczać odpady problemowe, w tym przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ZGO Witaszyczki 1a.