Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie

Ogłoszenie nr 519120-N-2018 z dnia 2018-02-15 r.