Sprzeciw pracowników przeciwko nieprawdziwym informacjom publikowanym w Gazecie Jarocińskiej i na portalu jarocinska.pl

My niżej podpisani przedstawiciele Związku Zawodowego oraz pracownicy  ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu oficjalnie składamy sprzeciw przeciwko publikowaniu nieprawdziwych i krzywdzących informacji na łamach Gazety Jarocińskiej, na portalu jarocinska.pl i w mediach społecznościowych, jakoby nasz zakład pracy był emitorem odorów pojawiających się na terenie Jarocina.

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu to nasze miejsce pracy, którego będziemy stanowczo bronić.  Liczba pracowników, która stale zwiększa się, jednoznacznie świadczy o dobrych i godnych warunkach pracy.  Ponadto ciągle odwiedzają nas partnerzy z innych instalacji w Polsce, po to żeby uczyć się od nas najlepszego zagospodarowania odpadów. Wiemy o tym, że pracujemy w jednym z najlepszych zakładów w Polsce. Spółka spełnia wyśrubowane normy środowiskowe, jakościowe oraz bezpieczeństwa. Pomimo tego padamy ofiarami krzywdzących informacji pojawiających się w mediach lokalnych, na podstawie oskarżeń grupy kilkunastu osób, które ewidentnie nie potrafią rozróżnić dymu z komina i zapachu obornika od zapachu odpadów.

Wiemy, że akcja protestacyjna skierowana w nasze miejsce pracy, jest nakręcana przez kilkunastoosobową grupę mieszkańców, inspirowaną nielicznymi osobami z opozycji oraz bezwiednie powielanymi nieprawdziwymi informacjami, zamieszczanymi przez redaktorów Gazety Jarocińskiej. Nie ma naszej zgody na szykanowanie naszego miejsca pracy.

Prosimy o rzetelne i staranne rozważanie zbieranych informacji zanim zostaną wykorzystane jako materiały prasowe. Nadto o uzyskanie stanowiska Spółki przed publikacją materiałów prasowych, nie zapominając o autoryzacji tekstów, w celu ochrony renomy Przedsiębiorstwa, która jest nieustannie podważana z uwagi na niestaranność i braki w rzetelności dziennikarskiej, których przestrzegania w pracy dziennikarskiej wymaga art. 12 ustawy prawo prasowe.

 

Protest pracowników

Pod protestem podpisało się 176 pracowników