W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne podpisanie umowy dotyczące  budowy drugiego zbiornika do magazynowania biogazu. Będzie to już drugi zbiornik w naszej instalacji biogazowni. Głównym zadaniem istniejącego zbiornika jest wyrównanie ciśnień na instalacji i magazynowanie biogazu.

Dzięki dwóm zbiornikom ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu będzie mogło zbierać biogaz w nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest minimalne i następnie, spalając ten biogaz w agregacie kogeneracyjnym, produkować energię elektryczną w godzinach największego zapotrzebowania na energię, czyli w godzinach pracy zakładu. Pozwoli to w jeszcze większym stopniu zredukować koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Nowy zbiornik magazynowy biogazu jest kolejnym elementem zmierzającym do osiągnięcia przez spółkę samowystarczalności energetycznej.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony w trzecim postępowaniu przetargowym na wykonanie zbiornika biogazu. Oferty składane w poprzednich postępowaniach przetargowych znacznie przekraczały budżet, który ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie– Wielkopolskie Centrum Recyklingu miało zarezerwowane na realizację zadania. W obecnym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROBUD S.A. na kwotę 547 967,48 zł netto i to ona będzie wykonawcą zadania. Dla porównania inna firma, która złożyła ofertę w niniejszym postępowaniu zaoferowała cenę 638 511,25 zł netto. Warto podkreślić, że oferta złożona przez DROBUD była najtańszą ofertą ze wszystkich złożonych ofert, we wszystkich 3 przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i jako jedyna zmieściła się w zakładanym przez nas budżecie.