Mobilna rozrywarka to nowy sprzęt, o który wzbogacił się nasz zakład.  Z roku na rok obserwuję się wzrastający strumień odpadów komunalnych, przyjmowanych w naszej instalacji.   Dlatego  konieczny  był zakup kolejnej rozrywarki worków do odpadów komunalnych selektywnie zebranych. Nowa rozrywarka pozwoli zredukować przestoje instalacji średnio o 400 minut w ciągu tygodnia, co w skali roku daje około 375 godzin. Przełoży się to na zwiększenie wydajności obecnie sortowanego strumienia odpadów selektywnie zebranych o około 1000 ton rocznie.

Dodatkowa rozrywarka worków poprawi  bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników, a także podniesie ich komfort pracy ponieważ dotychczas worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi rozrywane były ręcznie. Zakup kolejnego urządzenia daje nam również możliwość pracy na dwóch ciągach technologicznych, co w znaczącym stopniu poprawi czas przestawienia instalacji na inny strumień odpadów i poprawi jej skuteczność.

Wydajność rozrywarki to  min.: 15 t/h przy gęstości nasypowej materiału 350 kg/m3. Minimalna przepustowość  – 40m3/h. Urządzenie wyposażone jest  w procedurę zabezpieczającą przed uszkodzeniem elementów roboczych przez ciała obce – automatyczny rewers rotora.

Cena zakupy rozrywarki to 743 000 zł netto. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.