Kolejny samorząd – Gmina Mosina przystąpił do Porozumienia Międzygminnego. Przy ogólnokrajowej tendencji wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów, wspólne działania umożliwią mieszkańcom gmin członkowskich porozumienia, zachowanie jednych z najniższych opłat za odbiór odpadów w kraju.

Oficjalne podpisanie dokumentów odbyło się w siedzibie ZGO – WCR.  Porozumienie ze strony gminy Jarocin podpisał burmistrz Adam Pawlicki, natomiast ze strony gminy Mosina – burmistrz Przemysław Mieloch.
Warto zauważyć, że Gmina Mosina to trzecia gmina na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, która wstąpiła w poczet członków Porozumienia Międzygminnego. Pod koniec października porozumienie podpisały także gminy: Koźmin Wielkopolski i  Rozdrażew. – Cieszę się, że kolejne gminy chcą współpracować z Wielkopolskim Centrum Recyklingu. Świadczy to o dobrej pracy instalacji i jej dużym potencjale – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

„Razem możemy więcej” –  to hasło od lat przyświeca idei podpisanego w 2008 r. z inicjatywy ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Porozumienia Międzygminnego. Wraz z upływem lat przystępowały do niego kolejne samorządy. Obecnie Porozumienie Międzygminne tworzą  22 gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl, Borek Wielkopolski, Piaski, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Książ Wielkopolski, Kórnik, Śrem, Pleszew, gmina Środa Wielkopolska oraz Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski i Mosina.

Jakie korzyści przynosi bycie członkiem porozumienia?
Przystąpienie do porozumienia wiąże się dla gmin z wieloma korzyściami, przy czym niebagatelną rolę odgrywa czynnik ekonomiczny. Polega on m.in. na niższych kosztach przyjęcia odpadów „na bramie”. – Gminy członkowskie, które kierują cały strumień odpadów do naszej instalacji komunalnej, zawsze będą miały niższe ceny za zagospodarowanie odpadów. Wynika to z faktu, że gminy te dają spółce przewidywalność strumienia odpadów kierowanego do zagospodarowania i chcą z naszym zakładem współpracować nad rozwojem coraz lepszej selektywnej zbiórki odpadów – mówi prezes Witosław Gibasiewicz.
A co za tym idzie, niższe ceny „na bramie”, oznaczają możliwość niższych opłat dla mieszkańców. To jednak nie wszystko. Porozumienie daje też możliwość lepszego przygotowania systemu odpadowego na swoim terenie. Szybko zmieniające się przepisy, wymagające dostosowywania regulaminów i podejmowania stosownych uchwał – z tymi wyzwaniami również łatwiej zmagać się posiadając wsparcie doświadczonych fachowców, którzy pomagają analizować ustawy i rozporządzenia.
Przedstawiciele gmin członkowskich mogą uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach. Są także wspomagani w zakresie eko-edukacji. Warto tu wymienić m.in. konkurs „Region czysty na 6” zainicjowany przez ZGO – WCR w Jarocinie – do którego przystąpiły 92 placówki ze szkół i przedszkoli z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego i licznie organizowane pikniki ekologiczne.