Na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu zamontowane zostaną kolejne panele fotowoltaiczne. Po zakończeniu inwestycji spółka osiągnie poziom blisko 2 MWh.

Umowa na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy łącznej 867 kwp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną podpisana została z firmą Bau – Technik reprezentowaną przez prezesa Mateusza Kubickiego oraz firmą ZUH Wiesław Waśkowiak reprezentowaną przez właściciela firmy.

Panele zamontowane zostaną na obszarze zrekultywowanej kwatery nr 1 składowiska odpadów znajdujących się na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Inwestycja ma kosztować ponad 4 mln złotych. Zakończenie prac zaplanowano na sierpień tego roku.

Kwatera, na której powstanie farma fotowoltaiczna, została zamknięta w 2014 roku i poddano ją rekultywacji, czyli specjalnym zabiegom agrotechnicznym, mającym na celu odpowiednie zabezpieczenie deponowanych w niej odpadów. Powierzchnia tej kwatery wynosi około 2 ha. Dostrzegając korzyści z wykorzystania tak dużej połaci terenu, zarząd spółki zdecydował o wykorzystaniu zrekultywowanej kwatery do pozyskiwania „zielonej energii” z wybudowanej farmy fotowoltaicznej, która będzie generowała energię blisko 1 MWh. – Dzięki tej inwestycji będziemy mogli planować kolejne działania związane z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, jak na przykład wpięcie się do Głównego Punktu Zasilania czy budowy własnej stacji transformatorowej – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes spółki.

Obecnie na dachach zakładu zamieszczone jest 2515 paneli fotowoltaicznych. Po zakończeniu inwestycji spółka osiągnie poziom blisko 2 MWp.