W siedzibie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu podpisano umowę na budowę instalacji fermentacji metanowej na odpady biodegradowalne, w tym z selektywnej zbiórki, a także tuneli kompostowych do stabilizacji tlenowej.

Wykonawcą powierzonego zadania będzie konsorcjum firm: Instal Warszawa S.A. – Lider Konsorcjum oraz Eggersmann Anlagenbau GmbH – Partner Konsorcjum. Koszt inwestycji wyniesie blisko 69 milionów złotych netto. Planowany termin zakończenia prac to lipiec 2023 roku.

Budowa dodatkowego fermentera oraz 5 tuneli kompostowych stanowi kolejny etap rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, której całkowity koszt wyniesie blisko 110 mln złotych. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia efektywności istniejącej instalacji fermentacji. Dla drugiego bioreaktora założono wydajność do 15 000 Mg/rok, natomiast dla stabilizacji tlenowej wydajność ma wynieść do 16 000 Mg/rok.

Dzięki realizacji tej inwestycji spółka osiągnie efekt ekologiczny, jakim jest ograniczenie składowania odpadów, które od roku 2035 nie będzie mogło przekraczać 10 %. Już teraz WCR przygotowuje się do spełnienia wytycznych dotyczących zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, w tym selektywnie zebranych. Inwestycja jest prowadzona z uwzględnieniem konkluzji BAT, aby technologia stosowana w instalacji komunalnej spełniała wszelkie rygorystyczne normy.

 – Zwiększający się strumień odpadów ulegających biodegradacji, w tym selektywnie zbieranych, stawia wyzwania, do których chcemy się jak najlepiej przygotować, stąd dalekosiężne plany rozbudowy istniejącej instalacji komunalnej – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes spółki. – Chcemy, aby nasza instalacja komunalna spełniała wszelkie normy BAT, a więc posiadała najlepsze dostępne techniki przetwarzania odpadów. Dzięki takim zabiegom i przyszłościowym planom uda nam się spełnić wszelkie założenia związane z jak najefektywniejszym przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych