Gruz jest odpadem, który w naszych domach powstaje w czasie remontów. Jest to odpad zarówno ciężki, jak i dosyć duży objętościowo, który można dostarczyć do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – po weryfikacji przez pracowników WCR  zostanie przyjęty za darmo.

Pod koniec 2021 roku spółce udało się uzyskać Certyfikat, który odnosił się do wyrobu kruszywa budowlanego. Dzięki niemu odpady gruzu, które trafiają do zakładu, w efekcie stosowanych technologii produkcji, tracą status odpadu i stają się gotowym produktem, który specjalnie wyselekcjonowany trafi w ręce zainteresowanych klientów.

Ważne, by pamiętać, aby gruz nie był zanieczyszczony innymi rodzajami odpadów, jak np. tworzywami sztucznymi, kamieniami, zmieszanymi odpadami poremontowymi (np. siatką elewacyjną, gips – kartonem, klejami, tapetą itp.). Najważniejsze jest to, aby odpady gruzu nie trafiały do pojemników/kontenerów na odpady zmieszane.

Odpady gruzu, które znajdą się w takim pojemniku i trafią na halę wyładowczą w WCR, mogą poczynić wiele szkód. Gruz, jako ciężki i duży odpad, uszkadza maszyny, niszczy taśmociągi, które są odpowiedzialne za przemieszczanie odpadów na terenie sortowni, co prowadzi do ponoszenia ogromnych kosztów naprawy.