Coraz częściej mieszkańcy naszej gminy odwiedzają Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jarocinie.

Z roku na rok zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają do PSZOK-u, który zlokalizowany jest przy Wielkopolskim Centrum Recyklingu. W 2018 roku było ich ponad 12 tysięcy, ale już w ubiegłym roku liczba wjazdów wynosiła ponad 24,5 tysiąca. Liczby te wskazują, na fakt, iż mieszkańcy przykładają dużą uwagę do selektywnej zbiórki odpadów – nie tylko tej, prowadzonej w domach, ale również tej prowadzonej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można oddać odpady problemowe.

PSZOK, zlokalizowany w Wielkopolskim Centrum Recyklingu, przyjmuje blisko 40 różnych frakcji odpadów, takich jak: wielkogabaryty, opony od samochodów jednoosobowych, styropian, odpady zielone, elektronika i wiele innych.