ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu to pierwsza instalacja w Wielkopolsce, na terenie której powstaje farma fotowoltaiczna na zrekultywowanej kwaterze nr 1 składowiska odpadów. Będzie to największa farma fotowoltaiczna w gm. Jarocin.

Budowa rozpoczęła się na początku czerwca. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwatera, na której powstaje farma fotowoltaiczna, zamknięta została w 2014 roku. Poddano ją rekultywacji, czyli specjalnym zabiegom agrotechnicznym, które mają na celu odpowiednie zabezpieczenie deponowanych w niej odpadów. Całkowita powierzchnia kwatery wynosi 2ha, z czego korona kwatery na której powstaje farma to 0,8 ha.

Zarząd spółki, dostrzegając potencjał tak dużego terenu, zadecydował o wykorzystaniu korony zrekultywowanej kwatery do pozyskiwania „zielonej energii”.

Plan na wykorzystanie gruntów pod farmę fotowoltaiczną był gruntownie przemyślany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie po zamknięciu składowiska przez 50 lat nie można stawiać obiektów budowlanych. Nie ma jednak przeciwwskazań, by postawić tam instalację fotowoltaiczną. Przez najbliższe 50 lat z pewnością zdąży ona już na siebie zapracować. Prace nad budową farmy fotowoltaicznej mają zakończyć się już w sierpniu tego roku. Zamontowane panele będą generowały moc 867 kWp. Do końca 2022 roku spółka osiągnie poziom blisko 2 MWp.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez wywodzącą się z gminy Jarocin firmę Bau-technik, która już wcześniej realizowała dla zakładu inne inwestycje.