„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 65kWp.

Ogłoszenie nr 567610-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.

ZGO/ZP/14/2019