Kolejny samorząd przystąpił do porozumienia w sprawie wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Dokument w tej sprawie został podpisany wczoraj przez burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego i burmistrza Środy Wielkopolskiej Piotra Mielocha. Od tej chwili w ramach porozumienia międzygminnego współpracuje 19 wielkopolskich samorządów.

Porozumienie Międzygminne – jak to ze Środą Wielkopolską było?

W październiku 2008 r. 17 gmin podpisało pierwsze w Wielkopolsce Porozumienie Międzygminne w zakresie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. W ramach wspólnego działania samorządy podjęły decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. Na mocy porozumienia każda z gmin miała stać się udziałowcem Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o., poprzez wniesienie do tej spółki określonego wkładu finansowego.

Taka procedura miała zostać zrealizowana przez wszystkie samorządy porozumienia – także przez gminę Środa Wielkopolska, która od 2008 roku była jego członkiem. Jednak współpraca na linii Jarocin – Środa Wielkopolska w 2014 roku została przerwana. Jeszcze w czerwcu 2013 roku podczas nadzwyczajnej sesji radni rady miejskiej w Środzie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki ZGO Jarocin sp. z o.o., a już pod koniec 2014 roku rajcy poddali wątpliwościom potrzebę budowy nowej instalacji i zasady współfinansowania inwestycji prowadzonej przez spółkę gminy Jarocin.

Ostatecznie gmina Środa Wielkopolska nie wywiązała się z deklaracji złożonej w  2008 roku, zakładającej wniesienie wkładu finansowego do spółki ZGO i wystąpiła z porozumienia. Wówczas pojawiły się spekulacje, że rezygnacja z  przystąpienia kapitałowego władz Środy Wielkopolskiej do ZGO związana była z funkcjonowaniem na terenie tejże gminy prywatnego zakładu, zajmującego się zagospodarowywaniem odpadów. Świadczyły o  tym choćby liczne wypowiedzi przedstawicieli Środy Wielkopolskiej, a także próba obrony interesu prywatnego przedsiębiorcy śmieciowego podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku, a dalej także próba nadania zakładowi w Pławcach statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Środa ponownie w porozumieniu

Dziś Gmina Środa Wielkopolska ponownie jest w Porozumieniu Międzygminnym. Podczas uroczystego podpisania dokumentu pomiędzy gminą Jarocin, a gminą Środa Wielkopolska burmistrz Jarocina Adam Pawlicki nawiązał do sytuacji sprzed kilku lat.  – Tak naprawdę to porozumienie czekało już kilka lat i z różnych powodów nie doszło do jego podpisania, na pewnym etapie doszło nawet do konfliktu, co oczywiście było ze szkodą dla wszystkich – i dla mieszkańców gminy Środa Wielkopolska, jak i dla wszystkich gmin, które są skupione wokół tego porozumienia i współpracy z ZGO – powiedział Adam Pawlicki. Włodarz Jarocina zapewnił o wysokich standardach jarocińskiego zakładu i najniższych cenach za zagospodarowanie odpadów w Wielkopolsce. – Mimo, że ceny odpadów rosną i pewnie nadal będą rosły, chodzi o to, żeby u nas były jak najtańsze. To się udaje robić, bo w Wielkopolsce jesteśmy gminami, które najtaniej mogą pozbywać się tych odpadów. Cieszę się, że po kilku latach trwania w martwym punkcie, od dziś wspólnie, i gmina Środa, i mieszkańcy wszystkich gmin porozumienia, będą czerpali korzyści z tej współpracy – dodał burmistrz Pawlicki.

Zadowolenia z powrotu do Porozumienia Międzygminnego nie ukrywał także nowy, (wybrany w 2018 roku) burmistrz Środy Wielkopolskiej – Piotr Mieloch. Włodarz Środy odniósł się także do tematu przerwanej współpracy między gminami. – Przełamujemy ten zły czas, dzisiaj podpisujemy porozumienie, które reguluje wiele spraw związanych z gospodarką odpadami. Przechodzimy do grona gmin, które w tym porozumieniu są już od kilku lat – powiedział burmistrz Piotr Mieloch. – To doskonale funkcjonuje, jesteśmy dość sporą gminą i myślę, że będziemy takim uzupełnieniem, jeśli chodzi o to porozumienie. Odpady były, są i trzeba będzie sobie z nimi radzić. Myślę, że tutaj akurat w Jarocinie, w spółce ZGO, są doskonale zagospodarowywane i myślę, że odpady, które będą tutaj trafiać z gminy Środa Wielkopolska, również będą dobrze zagospodarowywane, przetwarzane i utylizowane, tak żebyśmy mogli wspólnie ograniczać ich ilość i cenę, którą niestety mieszkańcy muszą ponosić –  podkreślił  burmistrz Mieloch.

Na gminę Środa Wielkopolska czeka ostatnia faza wdrożenia współpracy, którą jest wejście kapitałowe, jako udziałowca do spółki ZGO. – To będzie takie dopełnienie tej współpracy. Zapraszamy do tego, abyście mieli wpływ na tę spółkę, abyście, tak jak też inne gminy porozumienia, czuli się jej współwłaścicielami i czuli się za nią odpowiedzialni, ale też jednocześnie, abyście mieli pełen obraz, w jaki sposób ta spółka jest zarządzana – zaznaczył burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Po ponownym przystąpieniu gminy Środa Wielkopolska do Porozumienia Międzygminnego  – w jego ramach współpracuje 19 wielkopolskich samorządów. Od 2008 roku PM tworzą gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto, Żerków, Krzykosy, Czermin, Gizałki, Dobrzyca, Chocz, Borek Wielkopolski, Zaniemyśl, Książ Wielkopolski, Piaski, Dominowo i Kórnik. Przypomnijmy, że w 2014 roku do tej współpracy dołączył Śrem, a pod koniec 2018 roku – Pleszew.