„Zakup i dostawa drutu żarzonego do belowania odpadów”

Ogłoszenie nr 548695-N-2019 z dnia 2019-05-16 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/11/2019

Dostawa

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.06.2019
Informacja z otwarcia ofert 23.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu 16.05.2019
SIWZ Tom I - IDW 16.05.2019
SIWZ Tom II - Wzór umowy 16.05.2019